Menu

Deze maand geven we graag wat extra aandacht aan enkele cijfers.

Wij hebben onlangs onderstaande infographic gemaakt. Als duurzame organisatie hechten we veel waarde aan dergelijke cijfers en de achterliggende gedachte.

De grote hoeveelheid CO2 uitstoot in de wereld is één van de grootste aanjagers van klimaatverandering. CO2 wordt uitgestoten door onder andere de verbranding van fossiele brandstoffen, maar ook door mensen en dieren. Met behulp van onze (duurzame) installaties hebben we een besparing van CO2 uitstoot opgeleverd van circa 29.300 ton.

1 ton CO2 uitstoot staat gelijk aan ongeveer[1]:

  • 7x naar Parijs vliegen
  • 300 kilo standaard kantoorpapier gebruiken
  • 319 liter diesel verbranden

Over wat voor soort duurzame installaties hebben we het dan?
Wij verzorgen lokaal de levering van warmte, koude en eventueel warm tapwater. Al naar gelang de mogelijkheden wordt hierbij gebruik gemaakt van ‘omgevingsenergie’. Wij ontwerpen onze energiesystemen met behulp van bijvoorbeeld warmte uit oppervlaktewater, restwarmte van industrie of winkels, zonnewarmte (energiedaken). Omdat opwekking en afgifte meestal niet gelijktijdig lopen gebruiken wij bodemopslag (Warmte Koude Opslag – WKO) om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Wanneer er weinig mogelijkheden zijn om omgevingsenergie te benutten, dan bekijken wij de, aanvullende, toepassing van bijvoorbeeld biomassa (houtpellets) of warmte/kracht koppeling (WKK).

Als het niet anders kan, of nadrukkelijk gewenst is, dan passen wij Cv-ketels toe om warmte op te wekken. Overigens is al ons gasverbruik z.g. ‘Bos gecompenseerd gas’ dus zelfs dan bent u nog verzekerd van een lagere CO2 uitstoot. Al ons elektriciteitsverbruik ten behoeve van onze energiesystemen is 100% stroom uit groene bronnen.

Ook hebben we 14.175.000 m3 aardgas bespaard in 2018.

Inmiddels wordt ongeveer 75 procent van onze facturen digitaal verstuurd. Dat is al een mooi percentage, maar kan beter. Ontvangt u uw facturen per post, maar heeft u ook een e-mailadres waar we deze op kunnen sturen? Geef het dan graag even door aan ons Customer Care team!

Dit is pas het begin. We willen steeds vaker en structureler dergelijke cijfers met onze klanten gaan delen.

Welke cijfers betreffende duurzaamheid vindt u nog interessant om over ons te weten?

Wij horen dit graag via onze Facebook pagina

[1] Bron: Climate Neutral Group