Hoe krijg ik warmte in mijn woning?

De warmte bereikt op verschillende manieren uw woning. Grofweg zijn er twee werkwijzen:

 • Eindwarmte: de geleverde warmte is direct geschikt voor ruimteverwarming en warm tapwater.
 • Bronenergie: de geleverde warmte ondergaat nog een laatste ”behandeling” in de woning.

 

Eindwarmte

De eindwarmte wordt via een netwerk van warmteleidingen geleverd met een leveringspunt. Er zijn verschillende benamingen voor het leveringspunt: afleverset, warmtewisselaar of aansluitset, met evenzoveel verschillende uitvoeringen. De samenstelling en omvang van de set is afhankelijk van hoe de eindwarmte wordt geleverd en gebruikt:

 • Gaat het geleverde warme water direct door de vloerverwarmingsbuizen?
 • Maakt u zelf warm tapwater of gebeurt dat centraal (en neemt u dus warm tapwater af via een warmtapwatermeter)?
 • Is de set gecombineerd met de levering van koeling?

Als u warmte afneemt, monitoren we dit met een warmtemeter (energiemeter). U betaalt een bedrag per warmte-eenheid: de gigajoule (afgekort GJ).

Gebruikt u de eindwarmte voor warm tapwater? Dan koopt u zelf koud water in en warmt u dit koude water op via een kleine warmtewisselaar in de set. U betaalt alleen de gebruikte warmte via de warmtemeter.

Wordt het warm tapwater centraal gemaakt? Dan koopt u via een warmtapwatermeter warm water van Eteck. U betaalt voor het opwarmen van het water en de inkoop van het koude water.

De kamerthermostaat of kamersensor stuurt de set aan. U stelt zelf de hoeveelheid warmte in. Elke set bestaat onder meer uit:

 • Diverse afsluiters
 • Eventueel een of meer warmtewisselaars
 • Een of meer warmtemeters
 • Energiemeters
 • Eventueel een warmtapwatermeter
 • Regelafsluiters
 • Thermostaten

 

Bronenergie

Bronenergie is warmte die niet geschikt is om uw woning direct te verwarmen. Zonder tussenkomst van een speciaal apparaat kunt u hier ook geen warm tapwater van ontvangen. Hiervoor heeft u een individuele warmtepomp nodig. Deze is eigendom van Eteck of van uzelf. In beide gevallen betaalt u voor de bronenergie, in het eerste geval ook voor het gebruik van de pomp. De exacte manier van afrekenen van bronenergie verschilt per project.

 

Hoe krijg ik koeling in mijn woning?

Als uw woning is uitgerust met koeling, heeft u hiervoor geen extra apparaat nodig. Afhankelijk van de buitentemperatuur stroomt gekoeld water door uw vloerverwarmingsbuizen. Hierdoor koelt de vloer enkele graden af, wat op warme dagen een aangename temperatuur oplevert.

De aangeboden koeling werkt traag en is niet te vergelijken met airconditioning. Het gekoelde water kan via de aansluitset, afleverset of wisselaar geleverd worden, maar ook via de warmtepomp. Gekoelde water via de set gaat door meerdere leidingen bij de set. Bij koeling via de warmtepomp gaat de rechtstreekse temperatuur van de bronenergie via een kleine warmtewisselaar naar de woning.