Per 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Deze wet is ingevoerd om consumenten met een aansluiting op een warmtenet te beschermen, omdat zij niet kunnen wisselen van leverancier. Er is in de woning namelijk geen alternatieve energiebron (bijvoorbeeld gas). Onderdeel van de wet is de invulling van het Niet Meer Dan Anders-beginsel (NMDA).

Wilt u weten wat er precies is vastgelegd in de Warmtewet? U leest het in deze documenten:

Wij willen u erop attenderen dat niet op alle wijken de Warmtewet van toepassing is.