Menu

Maandelijks brengen wij de kosten voor het gebruik van warmte in rekening (eventueel in combinatie met warm tapwater en ruimtekoeling). Wij leggen u graag uit hoe onze tarieven zijn opgebouwd en hoe deze ieder jaar tot stand komen.

 

Duurzame warmte

Is duurzame warmte van Eteck duurder dan gas? Een veel gestelde vraag. Als u alle kosten meetelt is dit niet het geval. Ieder jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nieuwe tarieven vast op basis van de Warmtewet. Hierbij wordt uitgegaan van het Niet-Meer-Dan-Anders-principe. Dit principe houdt in dat de prijs van onze warmtelevering niet hoger mag zijn dan het gebruik van gas als energiebron.

 

Tarieven voor warmte

Vaste kosten

Ons tarief bestaat uit twee soorten kosten: vast en variabel. Het vaste deel geldt voor vrijwel elk project. De vaste kosten staan los van uw verbruik en betaalt u altijd, of u nu gebruik maakt van de warmteaansluiting of niet. Dus ook tijdens vakanties of leegstand van een gebouw. Uw vaste kosten voor warmte kunnen bestaan uit:

 • Warmte aansluiting
  De vaste kosten van het o.a. transport van warmte en het beheer en onderhoud van het warmtenet en uw warmteaansluiting in uw woning of bedrijfsruimte.
 • Meettarief
  De vaste kosten voor het gebruik van de meter en voor het meten van uw verbruik.
 • Afleverset
  De vaste kosten voor het onderdeel in uw woning of bedrijfsruimte dat nodig is om de geleverde warmte veilig over te brengen naar de binneninstallatie. Dit kan bijv. een warmtepomp, aansluit- of afleverset in de meterkast zijn.

 

Variabele kosten

De variabele kosten betaalt u voor het verbruik van warmte en zijn niet bij ieder project van Eteck van toepassing. De hoeveelheid geleverde warmte meten wij in gigajoule (GJ). Afhankelijk van wat voor u van toepassing is, ziet u de volgende posten op uw factuur terug.

 • Levering ruimteverwarming
  Dit zijn de kosten van het aantal gigajoule dat u gebruikt voor de verwarming van uw woning.

 

Online inzicht in uw tarieven

Onze tarieven worden bij aanvang van een project vastgesteld in overleg met de projectontwikkelaar, aannemer of woningcorporatie. Onze tarieven worden jaarlijks aangepast en zijn uiteraard altijd in lijn met de geldende wet- en regelgeving.

Uw huidige tariefblad kunt u raadplegen via MijnEteck en in de Eteck app. Maakt u nog geen gebruik van MijnEteck en de Eteck app? Op het online portaal MijnEteck (via klantzaken.eteck.nl) en de Eteck app heeft u niet alleen inzicht in de tarieven, maar kunt u ook overal uw facturen en de status van uw betalingen raadplegen. Daarnaast kunt u 24/7 onder andere (niet-urgente) storingen melden, uw verhuizing doorgeven en uw gegevens wijzigen.

 

Warmtewet

Op veel van onze projecten is sinds 1 januari 2014 de Warmtewet van toepassing. De Warmtewet biedt iedereen die collectief warmte ontvangt bescherming. Afgelopen jaar heeft de Warmtewet een aantal wijzigingen ondergaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de tarieven specifieker heeft moeten vaststellen. Voorgaande jaren was er één tarief voor de warmteaansluiting. Daarin is vanaf 2020 onderscheid gemaakt tussen drie functies van de warmteaansluiting:

1) alleen ruimteverwarming

2) alleen warm tapwater

3) combinatie van ruimteverwarming en warm tapwater

Daarnaast heeft de ACM tarieven voor diverse afleversets vastgesteld, waar dit voorheen niet was gereguleerd.

 

Heeft u apart warm tapwater?

Mogelijk ontvangt u in uw project ook warmte voor de verwarming van tapwater. Als dit ook bij u het geval is, ziet u dit terug op uw factuur. Deze kosten bestaan uit:

 • Levering warmte t.b.v. warm tapwater (per m3)
  Dit zijn de kosten voor het opwarmen van koude leidingwater naar warm kraanwater. Vaak wordt hierbij met een aparte warm watermeter het verbruik gemeten.
 • Levering van koud leidingwater
  In sommige gevallen leveren wij ook het koud leidingwater. Dit water kopen wij in bij het waterleidingbedrijf bij u in de regio. De kosten rekenen wij 1 op 1 door.
 • Toeslag verhoogde warm tapwater klasse
  Dit is een toeslag op basis van de comfort klasse voor warm tapwater (CW-klasse). Standaard wordt CW 4 klasse geleverd. Wanneer uw warm tapwater aansluiting een hogere CW-klasse heeft (bijvoorbeeld CW-5 of CW-6) dan betaald u hiervoor een toeslag.

 

Heeft u koeling?

Heeft u de mogelijkheid om uw woning ter verkoelen? Dan wordt, afhankelijk van uw project, hiervoor een vast of variabel tarief in rekening gebracht. Op uw tariefblad is dit voor u inzichtelijk. Betaalt u een vast bedrag? Dan kunt u uw woning onbeperkt verkoelen. Betreft het een variabel tarief, dan rekenen wij de geboden koeling per GJ.

 • Vastrecht ruimtekoeling
  De vaste kosten die u betaalt voor de mogelijkheid om uw woning te verkoelen
 • Levering verkoeling
  De hoeveelheid koeling die wij leveren in gigajoule.

 

 

De financiële afwikkeling

Voorschotten en facturen

Maandelijks brengen wij een (voorschot)bedrag bij u in rekening. Dit doen we altijd voor de maand die volgt. U kunt deze factuur voldoen per automatische incasso of door een handmatige overboeking. De automatische incasso wordt gedaan rond de 27ste van de maand. Uw factuur ontvangt u halverwege de maand. Maakt u het handmatig over? Dan vragen wij u dit voor het eind van de maand te doen.

Betaalt u via een handmatige overboeking maar heeft u liever dat het via automatische incasso gaat? Download het formulier in MijnEteck en stuur deze getekend op naar onze Customer Care afdeling (customercare@eteck.nl), dan zorgen wij dat het geregeld wordt.

 

Meteropname

Staan er op uw factuur ook variabele kosten, dan beschikt uw gebouw of woning over een meter. Die registreert de verbruikte warmte, koude en/of warm tapwater. Wij lezen de werkelijk verbruikte eenheden periodiek op afstand uit. U hoeft hiervoor dus niet thuis te zijn.

Wij nemen de meterstanden periodiek op. Bekijk de meterstanden op MijnEteck. Hier kunt u ook zelf uw meterstanden invullen. Die gebruiken wij niet voor de jaarafrekening. Maar u kunt op deze manier wel uw verbruik volgen.

 

Jaarnota

In de eerste zes weken van het jaar, volgt de jaarnota van het jaar ervoor (let op: dit geldt niet voor elk project van Eteck). Aan de hand van de meterstanden bepalen we het werkelijke energiegebruik en de definitieve kosten. Heeft u minder verbruikt dan voorgeschoten? Dan krijgt u het verschil terug. Heeft u meer verbruikt dan voorgeschoten? Dan betaalt u het verschil bij.

Op basis van uw verbruik van vorig jaar wordt een nieuw voorschotbedrag berekend en ingesteld. U kunt uw nieuwe voorschotbedrag terugvinden op uw jaarnota. Het geadviseerde voorschotbedrag is gebaseerd op uw daadwerkelijk verbruik en daarbij is rekening gehouden met tariefswijzigingen. Wij verwachten dat het voorgestelde voorschotbedrag toereikend is. Dit kunnen wij echter niet garanderen. Mocht u ondanks ons advies toch het voorschotbedrag willen aanpassen, dan is dat op ieder moment mogelijk via MijnEteck of de Eteck app.