Menu

Algemeen

Indien klanten problemen ervaren rond de levering van warmte en/of warm tapwater dan kunnen zij dat via het Eteck meldnummer, onze Eteck app of via de Eteck website onder ‘Mijn Eteck’ melden.

In 2019 zijn op deze wijze 6275 klantmeldingen ontvangen rond de levering van warmte en/of warm tapwater. Deze klantmeldingen zijn divers van (technische) aard en betreffen slechts voor een klein deel storingen en leveringsonderbrekingen.

Leveringsonderbreking >4 uur (voor 1 juli 2019)*

Leveringsonderbreking >8 uur (vanaf 1 juli 2019)*

*) Op 1 juli 2019 is de nieuwe Warmtewet van kracht geworden waarmee de termijn van 4 uur naar 8 uur gewijzigd is.