Menu

Meer dan 120 jaar geleden, in 1895 vertrok Arie van Eck vanuit Heukelom naar Den Haag. Met een lening van NLG 5.000,- begon hij samen met zijn broer Willem, gebr. W. & A. Van Eck Sloopers. De tweede generatie, de zoon van Arie, Jaap van Eck bouwde de onderneming uit naar een gerenommeerde Haagse aannemer van Sloopwerken. Zijn zonen Arie en Henk namen het bedrijf  begin jaren zestig over en voerde de directie tot aan het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw. Inmiddels is het de vierde generatie Van Eck, ikzelf, die de leiding heeft over het bedrijf.

Aan het eind van de jaren negentig werd besloten om de visie te herzien en op zoek te gaan naar activiteiten met een meer onderscheidend vermogen dan de tot dan toe gevoerde traditionele activiteiten. In 1999 werd een Rotterdams infrabedrijf gekocht, dat gespecialiseerd was in de aanleg en het onderhoud van bedrijfsterreinen en in 2001 werd een boor- en bemalingsbedrijf gekocht, dat zich richtte op het bemalen van bouwputten en leiding tracés. Met deze kennis werd in 2011 de aanleg en de instandhouding van het eerste WKO (warmte-koude opslag)-systeem gecontracteerd. In de opvolgende jaren begon deze activiteit zich te ontwikkelen tot een volwaardig bedrijfsonderdeel. In 2006 werd de eerste exploitatie gecontracteerd i.o.v. de gemeente Zoetermeer. Dit was het moment dat een keuze gemaakt diende te worden hoe verder te gaan met de onderneming. Daarom werd er in 2009 besloten om alle traditionele activiteiten af te stoten en onder de naam Eteck Energie Bedrijven B.V. te focussen op de WKO-markt.

Vanaf januari 2011 is Eteck Energie Bedrijven B.V. actief met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van lokale collectieve duurzame warmte en koude systemen. Inmiddels, is Eteck met ruim 50 trotste en gemotiveerde medewerkers marktleider met meer dan 230 projecten en ± 35.000 gewaardeerde klanten. Met het klimaatakkoord en de gasloze ambitie in Nederland ligt er een immense opdracht voor ons. Eteck wil en kan het verschil maken door anders dan de grote energiereuzen maatwerk te leveren en aandacht voor haar klanten te hebben.

  • Een groep ervaren energie ontwikkelaars en technische projectleiders zorgen ervoor dat er nieuwe duurzame warmtesystemen worden gerealiseerd zonder gasaansluiting met onze installatiepartners.
  • Met onze financiële partners zijn wij in staat om grote bedragen te investeren in de aanleg van nieuwe duurzame warmte systemen en de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving.
  • Een kundige en betrokken Customer Care afdeling luistert naar onze klanten en stelt alles in het werk om dagelijks te zorgen dat alle klanten zorgeloos kunnen genieten van hun comfortabele duurzame woningen.
  • Met een eigen team specialisten op het gebied van assetmanagement, monitoring en storing & onderhoud werken wij doorlopend aan de optimale prestatie van onze duurzame warmte systemen.

 

Ambitie
Onze ambitie is om al onze exploitaties op den duur te verduurzamen. In de afgelopen jaren hebben wij veel projecten met gaslevering overgenomen met als doel deze in de komende jaren gefaseerd van het gas af te halen en zo toekomstbestendig te maken.

 

Met vriendelijke groet,

Jaap van Eck
Directeur Eteck Energie Bedrijven B.V.