Menu

Urgente storing? Bel 085-0218 000

Urgente technische storingen geeft u altijd telefonisch door.
Dit kan dag en nacht, 7 dagen per week.

Onder urgente storingen verstaan we:

  • Volledig ontbreken van warm tapwater
  • Volledig ontbreken van ruimteverwarming terwijl het buiten kouder is dan 15 °C

Niet urgente storing, vragen of klachten

Iets wat lastig of vervelend is, maar kan wachten tot de volgende werkdag, beschouwen wij als niet urgent. Niet-urgente storingen kunt u melden via MijnEteck of telefonisch via 085-0218000.

Storing niet veroorzaakt door Eteck?

Het komt voor dat onze monteur na een melding langskomt, terwijl de klacht niet wordt veroorzaakt door de installatie van Eteck. In dat geval brengen wij u de kosten van de monteur in rekening. Een duidelijke demarcatie (eigendomsscheiding) wordt weergegeven in de informatiekaart van de wijk waar u woont. Bekijk het tariefblad en de informatiekaart in MijnEteck.

Wij kunnen u niet helpen in de volgende gevallen:

  • Stroomstoring in de wijk
  • Individuele stroomstoring in de woning
  • Lekkages buiten het eigendom van Eteck (zie informatiekaart)
  • Te lage druk in de verwarmingssysteem in de woning
  • Niet overal in de woning warmte

Is de oorzaak van het probleem onduidelijk? En wilt u toch dat er een monteur van Eteck langs komt? Dat kan kosten voor u, als bewoner, met zich meebrengen. Maar blijkt er iets aan onze installatie te mankeren, dan betalen wij uiteraard de kosten van de monteurs en onderdelen.

Eigen servicedienst

Eteck heeft een eigen servicedienst en werkt nauw samen met gekwalificeerde installateurs. Zo kunt u altijd vertrouwen op een hoge kwaliteit en vlotte afhandeling. De kosten voor reparaties aan en vervangingen van het collectieve systeem zijn uiteraard voor Eteck. U heeft hier geen enkel omkijken naar.

24-uursbewaking

Al onze collectieve installaties bewaken wij 24 uur per dag op kwaliteit en leveringszekerheid. Storingen in collectieve installaties behandelen wij doorgaans al binnen een uur. Wij plannen geen periodiek onderhoud in. Het systeem is namelijk onderhoudsarm, net als bijvoorbeeld een koelkast. Blijkt er wel onderhoud aan het net nodig te zijn en moet de levering tijdelijk onderbroken worden? Dan stellen wij u bijtijds op de hoogte via een e-mail of per brief.

Onderhoud: waar moet u rekening mee houden?

Voor een vlotte afwikkeling van het onderhoud is het belangrijk dat:

  • leidingen in de woning probleemloos bereikbaar zijn
  • afsluiters in de afleverset goed bereikbaar zijn
  • uw woning voor ons op dat moment toegankelijk is