Menu

Eteck wekt de warmte en eventuele koeling in uw woning zoveel mogelijk lokaal en duurzaam op. Met diverse technieken, zoals warmte-koudeopslag (WKO of bodemenergie), warmtepompen, biomassa, warmte-krachtkoppeling (WKK) en hoogrendementsketels.
De te gebruiken techniek is afhankelijk van bijvoorbeeld ruimtebeslag, stedenbouwkundige inpassing en bodemgesteldheid.

Hoe krijg ik warmte in mijn woning?

De warmte bereikt op verschillende manieren uw woning. Wij doen dit met name op twee manieren:

  • Eindwarmte: de geleverde warmte is direct geschikt voor ruimteverwarming en warm tapwater.
  • Bronenergie: de geleverde warmte ondergaat nog een laatste behandeling in de woning.

Hieronder leggen we het verder voor u uit.

Eindwarmte

De eindwarmte wordt via een netwerk van warmte leidingen geleverd met een leveringspunt. Er zijn verschillende benamingen voor het leveringspunt: afleverset, warmtewisselaar of aansluitset, met evenzoveel verschillende uitvoeringen. De samenstelling en omvang van de set is afhankelijk van hoe de eindwarmte wordt geleverd en gebruikt.

Als u warmte afneemt, monitoren we dit met een warmtemeter (energiemeter). U betaalt een bedrag per warmte-eenheid: de gigajoule (GJ).

Gebruikt u de eindwarmte voor warm tapwater? Dan koopt u via een warmtapwater meter warm water van Eteck. U betaalt voor het opwarmen van het water en de inkoop van het koude water.

De kamerthermostaat of kamersensor stuurt de set aan. U stelt zelf de warmte in. Elke set bestaat onder meer uit:

  • Diverse afsluiters
  • Eventueel een of meer warmtewisselaars
  • Een of meer warmtemeters
  • Energiemeters
  • Eventueel een warmtapwatermeter
  • Regelafsluiters
  • Thermostaten

Bronenergie

Bronenergie is warmte die niet geschikt is om uw woning direct te verwarmen. Zonder tussenkomst van een speciaal apparaat kunt u hier ook geen warm tapwater van ontvangen. Hiervoor heeft u daarom een individuele warmtepomp in uw woning. Deze is eigendom van uzelf of van Eteck. In beide gevallen betaalt u voor de bronenergie. In het geval dat het ons eigendom is ook voor het gebruik van de pomp. De exacte manier van afrekenen van bronenergie verschilt per project. Dit kunt u terugvinden op uw tariefblad in MijnEteck.

Hoe krijg ik koeling in mijn woning?

Als uw woning is uitgerust met koeling, heeft u hiervoor geen extra apparaat nodig.
Afhankelijk van de buitentemperatuur stroomt gekoeld water door de vloerverwarmingsbuizen. Hierdoor koelt de vloer enkele graden af, wat op warme dagen een aangename temperatuur oplevert.

De aangeboden koeling werkt trager dan bijvoorbeeld airconditioning en is hier dus ook niet mee te vergelijken. Het gekoelde water kan via de aansluitset, afleverset of wisselaar geleverd worden , maar ook via de warmtepomp. Bij koeling via de warmtepomp gaat de rechtstreekse temperatuur van de bronenergie via een kleine warmtewisselaar naar de woning.